Verbeeldingskracht

visualisatie, matrixmethode, reis naar binnen, helende reis, journey, heldlerziend, paranormaal, hooggevoelig, autistisch, hoogbegaafd, achterhoek, zutphen, lochem

Tijdens de sessies met kinderen en tieners maak ik veel gebruik van de kracht van verbeelding, ook wel visualisatie of imaginatie genoemd.

Als een kind direct wordt gevraagd naar het "waarom" van zijn gedrag, zal vaak het antwoord "weet niet" volgen. Via de weg van verbeelding en intuïtie kunnen er echter verrassende inzichten en antwoorden naar boven komen, waar zowel kind als ouder(s) mee verder kunnen.

Verbeeldingskracht is een doeltreffende manier om kinderen hun 'binnenwereld' te laten beschrijven, verbeelden en waar nodig door henzelf te laten veranderen.

Kinderen vertalen hun gedachten en gevoelens doorgaans gemakkelijk in plaatjes, filmpjes en verhalen. Hiermee maken zij onbewuste gevoelens en overtuigingen - die hun gedrag bepalen - bewust. Dit kan zinvolle informatie opleveren voor henzelf en hun ouder(s).

Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis,
want kennis is begrensd.
Logica brengt je van A naar B,
verbeelding brengt je overal.

Albert Einstein (1879 - 1955)