Mogelijke oorzaken van
gedrags- en gevoelsproblemen

hulp, ouders, gezin, stress, opvoeding, mindfulness, achterhoek, lochem, zutphen, druk kind, adhd, autisme, problemen, hsp, hoogsensitief, hooggevoelig

Druk druk druk

We leven in een drukke maatschappij waarin veel kan en moet, in een snel tempo. Veel ouders voelen zich regelmatig overbelast in het combineren van werk, gezin en vrije tijd.
Ook kinderen hebben vaak een vol dagprogramma, zowel thuis als op school. Ze moeten veel en worden al vanaf jonge leeftijd op hun prestaties beoordeeld.
Kinderen krijgen dagelijks veel informatie en prikkels te verwerken: via school, beeldschermen, social media en andere activiteiten.

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen daardoor last krijgen van onrust, stress en oververmoeidheid. Zij moeten immers al die indrukken verwerken, en voldoen aan alle eisen en verwachtingen: van hun ouders, leerkrachten en leeftijdgenoten.

opvoedproblemen, hulp, opvoeden, opvoeding, opvoedondersteuning, opvoedingsondersteuning, supernanny, triple p, gezinsproblemen, systeemtherapie, systeemtherapeut, gezinstherapie, positief opvoeden, opvoedcursus, achterhoek, lochem, zutphen

Manier van opvoeden

Gedragsproblemen kunnen ontstaan dan wel verergeren door een onjuiste reactie van de ouders op negatief gedrag van hun kind. Dan wel door onvoldoende aandacht voor de positieve gedragingen van hun kind.

Een ouder kan bijvoorbeeld te heftig reageren op het gedrag van zijn/haar kind, door te gaan schreeuwen, dreigen, of slaan. Of een ouder geeft kritiek op zijn/haar kind als het zich negatief gedraagt, maar geen complimentjes als het zich positief gedraagt.

Het kan ook zijn dat ouders onvoldoende of onduidelijke grenzen stellen aan het gedrag van hun kind(eren), wat tot gedragsproblemen kan leiden.

Ouder(s) en kind kunnen op die manier in een negatieve spiraal belanden met elkaar, die zonder hulp vaak moeilijk te doorbreken is.

relatietherapeut, relatietherapie, stress, relatieproblemen, scheiding, opvoeding, gezin, hulp, gezinsproblemen, achterhoek, lochem, zutphen, gezinscoach, psycholoog, therapeut, coach, mediator, mediation

Persoonlijke of relatieproblemen

Als je als ouder persoonlijke problemen hebt (bijv. financieel, relationeel, met je gezondheid of werkgerelateerd), dan heeft dat ook invloed op het gedrag, de emoties en de ontwikkeling van je kind(eren).
Zulke problemen hebben namelijk invloed op jouw rol en gedrag als opvoeder.
Als je zelf niet goed in je vel zit, is het immers lastiger om je kind(eren) rustig, geduldig en met aandacht aan te horen en te begeleiden. En om de nodige regels en grenzen te hanteren.

Ook moeilijke, niet verwerkte ervaringen uit je eigen kindertijd of latere leven kunnen (onbewust) doorwerken in de ontwikkeling van je kind(eren).

Als je je hier niet bewust van bent, kan het gedrags- of gevoelsprobleem van je kind na de therapie weer terugkomen, of komt er mogelijk een nieuw probleem voor in de plaats.

"Als we de stenen op ons levenspad niet opruimen,
struikelen onze kinderen er vroeg of laat over."

hsp, hsk, hooggevoelig, hoogsensitief, hulp, therapie, therapeut, coach, kindercoach, kindertherapeut, achterhoek, zutphen, lochem, hsp-coach

Hooggevoeligheid

Steeds meer kinderen hebben last van hooggevoeligheid (HSP). Deze kinderen zijn gevoeliger voor de dagelijkse prikkels om hen heen. Hierdoor raakt hun zenuwstelsel makkelijk overbelast en voelen zij zich snel vermoeid, gespannen of angstig.

Invloeden en indrukken van buitenaf kunnen sterk bij hen binnen komen, zoals harde geluiden, drukte, emoties of opmerkingen van anderen en (Wifi) straling.
Hierop kunnen zij reageren met druk, onaangepast of juist teruggetrokken gedrag. Ook concentratieproblemen, slaapproblemen, buikpijn en hoofdpijn komen vaak voor.

Hoogsensitieve kinderen hebben veel behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid, dagstructuur en grenzen. Daarnaast hebben zij door de dag heen voldoende momenten van rust en ontspanning nodig.

Soms zien, horen of voelen deze kinderen dingen die anderen niet kunnen waarnemen, en doen zij wijze of paranormale uitspraken. Hierdoor kunnen zij zich anders, niet begrepen en eenzaam voelen.
Soms gaat hooggevoeligheid samen met hoogbegaafdheid.

Hooggevoelige kinderen hebben vaak een groot gevoel voor rechtvaardigheid en (opr)echtheid. Daardoor kunnen ze moeite hebben met het accepteren van gezag, van ouders of leerkrachten.

Vaak worden bij deze kinderen diagnoses als ad(h)d of autisme gesteld en medicatie voorgeschreven, omdat de gedragskenmerken op elkaar lijken. Hiermee wordt echter de werkelijke oorzaak niet onderkend, waardoor het kind zich waarschijnlijk niet écht gezien en geholpen voelt.