Werkwijze

kindertherapie, kindertherapeut, kindercoach, pubercoach, achterhoek, zutphen, lochem, kinderpsycholoog, speltherapie, speltherapeut, hsp, rouwverwerking, echtscheiding, scheiding, samengesteld gezin, problemen, hulp, gedrag, emoties, boosheid, angsten, o

De hulp van Praktijk Kindertijd is zowel gericht op het kind als op zijn/haar ouder(s). Want als een kind gedrags- of gevoelsproblemen vertoont, ligt de oorzaak - en dus de oplossing - meestal niet (alleen) bij het kind.

De kindsessies en de oudergesprekken vinden bij het kind thuis plaats. Dit heeft als voordeel dat je als ouder je kind niet hoeft te brengen en halen en dat ik je kind in zijn of haar eigen, vertrouwde omgeving spreek.

Elk kind en elk gezin is uniek. Middels een uitgebreid intakeformulier en intakegesprek wordt daarom eerst geïnventariseerd waar de mogelijke oorzaken én oplossingen in jullie specifieke situatie zijn te vinden.

Tijdens de kindsessies wordt gebruik gemaakt van diverse hulpvormen. Met behulp van praten, creativiteit, spel, oefeningen en verbeeldingskracht wordt het kind in contact gebracht met zijn of haar binnenwereld. Door lastige of weggestopte gevoelens te uiten en verwerken, kan een kind dichter bij zichzelf komen: bij zijn/haar eigen behoeftes, wensen en mogelijkheden.

Ik werk met kinderen, maar nooit zonder de ouder(s). Ik doe een beroep op jou als ouder om ook eerlijk je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen onder de loep te nemen. En samen met mij te onderzoeken in hoeverre deze wellicht de gedrags- of gevoelsproblemen van je kind (mede) veroorzaken dan wel versterken.

In de sessies werk ik de ene keer alleen met het kind, de andere keer alleen met de ouder(s) en weer een andere keer met kind en ouder(s) gezamenlijk. Dit is afhankelijk van jullie hulpvraag en mijn indrukken en bevindingen.

Om het gewenste resultaat te bereiken zijn er meestal 10 tot 15 sessies nodig, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de mogelijkheden van kind en ouder(s).

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de werkwijze van Praktijk Kindertijd: