Opstellingen

familieopstelling, opvoedopstelling, tafelopstelling, achterhoek, zutphen, lochem, gezinsopstelling, reversiemethode, spiritueel, spirituele hulp, holistisch

Tijdens de sessies met kinderen en ouders maak ik regelmatig gebruik van opstellingen, omdat op deze manier heel snel duidelijk wordt wat er nu écht aan de hand is met een kind of binnen het gezin. En wat er nodig is om de ervaren problemen te verminderen en zo mogelijk op te lossen.

Tijdens opstellingen komen er vaak antwoorden en inzichten naar boven vanuit een diepere, onbewuste laag. 

Met behulp van poppetjes op tafel, matjes op de vloer of stoelen worden de plekken van en verbindingen tussen gezinsleden zichtbaar en voelbaar, wat bijzondere inzichten oplevert over de werkelijke, dieperliggende oorzaak van de problemen die er spelen bij je kind of binnen je gezin.

Bij een individuele gezinsopstelling onderzoekt één van de ouders samen met de therapeut de problemen die er spelen door voor elk gezinslid een matje te kiezen en vervolgens afwisselend op de verschillende matjes te gaan staan. Dit kan op een intuïtieve manier mooie en onverwachte antwoorden en inzichten opleveren die we met ons verstand niet zo snel bedenken.
Een gezinsopstelling kan positieve veranderingen bewerkstelligen in de relatie met je kind en in de gevoelens en gedragingen van je kind en van jezelf. Ook de sfeer in huis kan positief veranderen na een gezinsopstelling.

Naast personen, kunnen er ook thema’s of gevoelens worden opgesteld, zoals ‘de school’, ‘het bedplassen’, 'mijn boosheid' of 'mijn faalangst'. Ook dan kunnen verrassende inzichten en oplossingen aan het licht komen, waar ouder(s) en kind concreet mee verder kunnen.