Voor verwijzers

Beste verwijzer,

Mijn naam is drs. Kirsten van Berchum (1972). Ik heb voor mijn werkzaamheden een jeugdhulpcontract afgesloten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. De psychosociale kindertherapie valt onder 'behandeling basis' (productcode 45A04) of 'behandeling hoog' (complex, productcode 45A05).‚Äč
Let op: dit is niet generalistische basis ggz.

Sinds 2012 heb ik mijn eigen praktijk aan huis als psychosociaal kindertherapeut.
Daarnaast werk ik sinds 2000 als ambulant hulpverlener in de jeugdzorg; eerst met jongeren en hun ouders vanuit de jeugdreclassering en jeugdbescherming, daarna als opvoedkundig gezinsbehandelaar (IAG), ouderschapsbemiddelaar/-mediator bij complexe scheidingen en trainer positief opvoeden (Triple P).

Naast de kindertherapie bied ik tevens gezinscoaching aan huis voor inwoners van de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. Ook deze hulp wordt vergoed door de betreffende gemeenten. Zie voor meer informatie www.kindertijdgezinscoaching.nl.

Ik heb een gedragswetenschappelijke / sociaal-psychologische achtergrond in de Sociale Wetenschappen, specialisatie 'jeugd en gezin' aan de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik mij als jeugd- en gezinsprofessional en vervolgens ook als kindertherapeut ontwikkeld via diverse opleidingen en bijscholingen in zowel de reguliere als complementaire (alternatieve) jeugd- en gezondheidszorg.

Ik ben als therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg / NFG. Daarnaast ben ik aangesloten bij het RBCZ: een overkoepelende organisatie voor hbo- en wo-therapeuten in de aanvullende gezondheidszorg. Tevens ben ik als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd / SKJ.

Neem gerust telefonisch of per e-mail contact op voor vrijblijvend overleg.