Scheidings- en verliesverwerking

rouwverwerking, dood, scheiding, ziekte, hulp, kind, verwerking, echtscheiding, kanker, achterhoek, zutphen, lochem

Praktijk Kindertijd begeleidt ook kinderen en jongeren die vastlopen met gevoelens rond de scheiding van hun ouders, of met rouw of ander verlies.

Elk mens, elk kind gaat op zijn eigen manier om met verlieservaringen. Het hoort bij het leven dat we soms afscheid moeten nemen van iets of iemand dat/die ons dierbaar was.

Het kost tijd om een belangrijk verlies te verwerken en het is vaak niet makkelijk om door de bijbehorende gevoelens en emoties heen te gaan (verdriet, boosheid, schuldgevoel, angst, eenzaamheid etc.). Net als bij volwassenen, gaat het ene kind hier makkelijker mee om dan het andere.

Maak je je zorgen om je kind, omdat hij of zij zichtbaar lijdt onder de scheiding van zijn/haar ouders?
Of is je kind al enige tijd intens verdrietig, somber of angstig na het overlijden van een geliefd mens of dier?
Of na een ander verlies? (bijv. verhuizing, ziekte van een ouder, of verbroken vriendschap of relatie)

Vertoont je kind sinds dat verlies problematisch gedrag - zoals opstandig, agressief of juist teruggetrokken gedrag - waar je niet goed mee weet om te gaan? En gaat het wellicht niet zo goed op school?
Graag ondersteun ik je kind bij zijn of haar verwerkingsproces.

Kinderen delen hun verdriet en andere gevoelens vaak makkelijker met iemand die buiten de directe kring van familie en bekenden staat. Dan voelen ze zich vrijer om zich te uiten. En hoeven ze niet bang te zijn dat zij degenen van wie zij houden (extra) belasten of kwetsen met hun verdriet, boosheid of ander gevoel.