Visie

holistisch, alternatief, alternatieve, hulp, antroposofische, spirituele, coach, therapie, achterhoek, lochem, zutphen

Ik werk vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat ik aandacht heb voor zowel de lichamelijke, emotionele, mentale, sociale als spirituele (energetische) kant van het mens-zijn.

Een mens is méér dan een lichaam en een brein. Gedrags- en gevoelsproblemen ontstaan niet vanzelf, maar worden veroorzaakt doordat ergens in de persoon, of in zijn omgeving, de gezonde balans is verstoord.

Ik help kinderen en ouders om die verstoring op te sporen en waar mogelijk op te heffen, waardoor klachten en problemen vaak 'als vanzelf' minder worden of zelfs geheel oplossen. Een klacht of probleem wordt bij de kern aangepakt, waardoor de therapie verder gaat dan 'symptoombestrijding'. 

Ik bekijk emotionele en gedragsproblemen van kinderen vanuit een bredere context en verschillende invalshoeken. Vaak is er sprake van een samenspel van factoren die van invloed zijn op het gedrag van een kind (zie mogelijke oorzaken).

Het is voor mij een uitdaging om samen met kind en ouder(s) op zoek te gaan naar de achterliggende boodschap van het 'lastige' gedrag van het kind: wat wil het zeggen of duidelijk maken met zijn of haar gedrag? Waar heeft het last van? Wat heeft het nodig?

Lees hier meer over de mogelijke oorzaken van gedrags- en gevoelsproblemen bij kinderen.

Diep in jezelf, daar waar geen mens jou kent
Daar vind je de weg naar wie je werkelijk bent

Geloof in jezelf, graaf naar die schat
Hij ligt al klaar, diep in je hart
 
Open die deur, je bent al vrij
Het komt goed, geloof mij

Hou vast aan jezelf
Blijf je dromen trouw

Geloof in jezelf
Dan geloof ik ook in jou!

Uit: The Wizard of Oz