Vergoedingsmogelijkheden

Via de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst

Praktijk Kindertijd heeft een jeugdhulpcontract afgesloten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst (behandeling jeugd basis en hoog). Woon je in één van deze gemeenten, dan kunnen de sessies volledig worden vergoed.
Je hebt dan wel een verwijzing nodig van je huisarts, het Jeugdteam van de gemeente Zutphen, 't Baken (Lochem), Team Voor Elkaar (Brummen) of Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst. Indien van toepassing kun je de verwijzing ook aanvragen via de kinderarts, schoolarts, kinderpsychiater of Jeugdbescherming Gelderland.

Via de aanvullende zorgverzekering

Woon je buiten deze gemeenten, dan kan de hulp deels worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, als je die hebt afgesloten en als jouw zorgverzekeraar een contract heeft met mijn beroeps- of koepelvereniging. Veel zorgverzekeraars vergoeden 25 tot 75 euro per sessie. Informeer bij jouw zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag. De kosten vallen niet onder je eigen risico en er is dan geen verwijzing van je huisarts of gemeente nodig.

Informatie voor je zorgverzekeraar:
De sessies vallen onder de 'alternatieve en psychosociale zorg', onder de noemer 'behandeling overige psychosociale therapie' (code 24504).
Beroepsvereniging: NFG (vakgroep VPMW), licentienummer: 7207107018.
Koepelvereniging: RBCZ, licentienummer: 809764R.

Via een pgb

Indien je niet in de gemeente Zutphen, Lochem, Brummen of Voorst woont, dan kan de hulp geheel of gedeeltelijk worden vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (pgb), dat je bij jouw gemeente kunt aanvragen.

Via de belastingaangifte

Niet vergoede kosten vallen mogelijk onder de noemer 'aftrek zorgkosten' in de jaarlijkse belastingaangifte.
Informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon.

Deel deze pagina