Home » Vergoeding » Zorgverzekering

Vergoeding door zorgverzekeraars

Praktijk Kindertijd is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg / NFG. Daarnaast is de therapeut aangesloten bij het RBCZ: een overkoepelende organisatie voor gecertificeerde HBO-therapeuten in de aanvullende gezondheidszorg. Tevens is zij als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd / SKJ.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de sessies vanuit de aanvullende verzekering, vallend onder de 'alternatieve en psychosociale zorg', onder de noemer 'behandeling overige psychosociale therapie' (code 24504). Informeer bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag. De kosten vallen niet onder je eigen risico. En er is geen verwijzing van je huisarts of gemeente nodig.

Informatie voor je zorgverzekeraar:
Beroepsvereniging: NFG (VPMW), licentienummer: 7207107018.
Koepelvereniging: RBCZ, licentienummer: 809764R.


Niet vergoede kosten kunnen bij de jaarlijkse belastingaangifte worden ingevoerd als bijzondere ziektekosten.